Потписан Колективни уговор за Електродистрибуцију Србије

Дана 12.10.2023. године, у згради Владе Републике Србије у Београду, потписан је први Колективни уговор за Електродистрибуцију Србије (ЕДС). Уговор су потписали Бранко Томић, председник Синдиката радника Електродистрибуције Србије, Дубравка Ђедовић Хандановић, министарка рударства и енергетике и Бојан Атлагић, в.д. директора Електродистрибуције Србије.

– При изради колективног уговора узете су у обзир све специфичности претежне делатности Електродистрибуције Србије и организационе структуре како би се детаљније дефинисале права, обавезе и одговорности запослених, а посебна пажња посвећена је безбедности и здрављу на раду. Потписивање трогодишњег колективног уговора значиће додатну сигурност за више од 8.700 запослених, као и јаснија правила за рад синдиката у овом предузећу – рекла је Хандановић Ђедовић.

– Овај уговор је доказ да када је намера добра можемо лако наћи заједнички језик. Запослени су кључни стуб Електродистрибуције Србије, што се свакодневно види на терену, а Колективни уговор је потврда да ћемо и убудуће посебну пажњу посветити њиховим правима – рекао је Атлагић након потписивања Колективног уговора у Влади Србије. – Верујем да ће нови колективни уговор бити и основа за наставак добре сарадње са синдикатом и да ћемо заједно радити на остваривању планираних циљева.

Атлагић је нагласио да су пред нама инвестиције у изградњу и модернизацију дистрибутивне мреже за стабилно напајање електричном енергијом нових фабрика, аутопутева, стадиона, сајамског комплекса, као и домаћинстава и привреде.

– Сигуран сам да ћемо успешно завршити све те пројекте захваљујући стручним и посвећеним запосленима, а колективни уговор је гаранција да ће имати квалитетне услове за рад – рекао је Атлагић.
Председник Синдиката радника Електродистрибуције Србије Бранко Томић истакао је да је кроз рационално сагледавање и разумевање свих околности, постигнут максимум у правима запослених, а задржана су претходно стечена права.

– Препознате су и уважене све специфичности дистрибуције електричне енергије која је, подсетио бих, делатност од општег интереса. И за запослене и за синдикат ово најзначајнији дан, јер је ово први колективни уговор који потписујемо од када је основана Електродистрибуција Србије. Најважније од свега је да наши запослени могу да осећају сигурност и поверење у оне који одлучују, како би се посветили у потпуности раду и обезбеђивању стабилне дистрибуције електричне енергије – оценио је Томић

Колективни уговор ступа на снагу даном потписивања и објављивања, осим одредбе о вредности радног часа која се примењује од 1. јануара 2024. године. Поред фиксне и повећане вредности радног часа, међу главним новинама које доноси Колективни уговор су утврђени распони коефицијената за типична радна места и критеријуми за оцену радног учинка. Детаљно су уређена питања превенције радне инвалидности и рехабилитације запослених, издвајање средстава за Фонд солидарности, финансирање културних и спортских активности. Право на плаћено одсуство и солидарну помоћ за рођење детета проширено је на усвајање детета, а прецизније су дефинисане одредбе о јубиларној награди, о накнади трошкова погребних услуга у случају да преминули запослени није имао чланове уже породице, о дневницама, новогодишњим пакетићима и поклону за 8. март.

Синдикат радника Електродистрибуције Србије ће свим својим члановима обезбедити штампани примерак Колективног уговора.

Извор: Синдикат ЕДС / МРЕ