заједно смо јачи!

Добродошли на сајт синдиката радника електродистрибуције србије

ОДРжана седница главног одбора синдиката радника електродистрибуције србије

синдикат активан у унапређењу права запослених

Нови Колективни уговор, повећање зараде запослених и уопште статус запослених стална су тема деловања Синдиката радника Електродистрибуције Србије

Основни циљеви деловања Синдиката

права радника

Заштита и унапређење достигнутих права и интереса радника

Радна места

Очување радних места и унапређење услова за рад

Правна помоћ

Пружање бесплатне правне помоћи нашим члановима

Систематизација

Активно учешће у изменама и допунама систематизације

О нама

Синдикат радника Електродистрибуцијe Србије је једини репрезентативни синдикат у Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд и броји око 8500 чланова.

Синдикат радника Електродистрибуцијe Србије чине чланови запослени у Електродистрибуцији Србије, односно чланови следећих синдикалних организација, које су уједно и чланице Синдиката радника Електродистрибуцијe Србије:

Синдикална организација „Електродистрибуција Београд“, Београд;
Синдикална организација „Електросрбија“, Краљево;
Синдикална организација „Електровојводина“, Нови Сад;
Синдикална организација „Југоисток“ Ниш;
Синдикална организација „Центар“, Крагујевац.

Упознајте нас

Бранко Томић

Председник

Бобан Стојковић

Потпредседник

Зоран Ранковић

Члан Извршног одбора

Владимир Плавшић

Члан Извршног одбора

Милосав Јовановић

Члан Извршног одбора