Синдикат активан у унапређењу права запослених

Извор: Лист „Електродистрибуција“