Контакт:

Синдикат радника Електродистрибуције Србије

  • Aдреса: Булевар уметности брoj 12, 11070 Београд
  • ПИБ: 112599518 / МБ: 18378647
  • Телефон: +381113655579
  • e-mail: sindikateds@ods.rs
  • /eng. Labor Union of Elektrodistribucija Srbije/