Контакт

Синдикат радника Електродистрибуцијe Србије
Булевар уметности бр. 12, 11070 Београд – Нови Београд
ПИБ: 112599518 // МБ: 18378647

Тел: 011/3655579
е-пошта: sindikateds@ods.rs