You are currently viewing Синдикат запослених у Електродистрибуцији Србије – Ново правно лице!

Синдикат запослених у Електродистрибуцији Србије – Ново правно лице!

Дана 15.12.2021. одржан је Главни Одбор Синдикалне Организације Електросрбија Краљево. Поред чланова Главног Одбора на састанку су присуствовали и председници Синдикалних Организација осталих ПД у оквиру Електродистрибуције СРбије: ЕДБ, Електровојводина, Југоисток и Центар.

Председник Синдикалне организације Електросрбије Kраљево Бранко Томић је информисао све присутне о актуелним дешавањима у Синдикату радника Eлектродистрибуција Србије.

Након издвајања ОДС-а (Електродистрибуција Србије) из ЈП ЕПСформиран је и нови Синдикат запослених у Електродистрибуцији Србије. На основу решења издатог од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања формиран је Синдикат радника Електродистрибуције Србије, са седиштем у Београду, Булевар уметности бр. 12 и уписан је у регистар синдиката.

Синдикат је основан код послодавца Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.Приликом пребројавања потписаних приступница, утврђено је да имамо око 8500 чланова. Од стране послодаваца Електродистрибуције Србије, упућен је допис Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, са питањем да ли је потребно да се потпише ПКУ код послодавца са репрезетативним синдикатом. У случају да је потребно,потписивање ПКУ код послодавца, неће се умањити права радника која су одређена постојећим колективним уговором.

Председник Синдиката је информисао присутне чланове о систематизацији радних места која још није завршена.Очекује се састанак директора ЕДС-а и Председника Синдиката ЕДС-а ради даљег договора и комплетирања Правилника о Систематизацији и организацији послова. Потребно је размотрити предлог промене назива радних места ел.монтера, самосталних ел.монтера и водећих ел.монтера у ел.монтер 1, ел.монтер 2 и ел.монтер 3.

Након правилника о систематизацији и организацији послова у ЕДС-у, потребно је израдити Методологију за вредновање радних места.